Fuse отбелязва най-бързото си време за принтиране, а SLA технологията достига нови висини

Най-новата актуализация на софтуера на Formlabs, PreForm 3.34.0, въвежда няколко функции, които могат да отключат нови възможности за 3D печат както за стереолитография (SLA), така и за селективнотo лазерно синтероване (SLS).

Tези актуализации на Fuse 1+ 30W правят възможно бързото, ежедневно производство при пълнен работен обем на 3D принтера / на цели поръчки. Скоростта на печат е 25% по-бърза от тази, достижима с предходния софтуер и почти 3 пъти по-бърза от скоростта на първата версия на Fuse 1. Сега 95% от пълна поръчка с материал Powder 12 може да се завърши за по-малко от 14 часа, докато стандартното принтиране на едно задание трае 7 часа.

В допълнение към подобрената скорост на Fuse серията с 25 %, са налични и нови параметри в работния обем на Form 3 серията. В резултат се увеличава височината на слоевете с 4 % за десктоп принтерите и със 7% за по-големите принтери. Постоянните подобрения в работния процес свидетелстват за целеустремената работа на Formlabs непрекъснато да усъвършенстват своите 3D технологии за производство с фотополимери и с пудри, като се вслушват в желанията и предложенията на своите клиенти как продуктите им да стават още по-надеждни и мощни.

Fuse 1+30W води SLS категорията с подобрения в скоростта

PreForm 3.34.0 позволява по-бърз и по-ефективен процес на лазерно синтероване, като скоростта на печат е с 25% по-бърза от последния софтуерен ъпдейт и два пъти по-бърза от останалите настолни SLS 3D принтери. Всеки, който работи с SLS технологията на Formlabs, може вече да отдели повече време за дизайна и валидирането на търсените свойства, отколкото на времето, прекарано в чакане на мострите.

Тази софтуерна актуализация увеличава скоростта на печат като подобрява ефикасността на сканиране на лазера, докато се движи по горния слой на прахообразния материал и синтерова праховите частици в напречно сечение на желаната форма.

Преди това, лазерът приближава всяка секция по права линия от ляво на дясно, като се връща назад и после започва същото движение отново. Форми, разделени от празно пространство, също се синтероват по тази права линия, но лазерът спира, докато минава между сегментите по време на всяко линейно движение от ляво на дясно, както и накрая на всяка линия.

Докато лазерът е в покой между линиите или в празното пространство, целият процес по 3D принтиране е паузиран.Сборът от стотиците хиляди спирания и стартирания отново до пълното изграждане на един обект може да доведе до часове „загубено време“ за печат.

С PreForm 3.34.0 траекторията на лазера е подобрена — тя вече е оптимизирана за ефективност, а не за геометрична простота. Лазерът избягва дългите паузи и поддържа едно постоянство по „време на работа“, което прави всяка секунда от печата по- продуктивна.

Файловете за печат, изпратени към 3D принтера, са 90% по-малки от предходните версии, подготвени в PreForm, което прави целия процес по SLS 3D принтиране по-бърз и по-лесен за управление.

По-бързата скорост на печат подпомага производството като драстично увеличава дневната изработена норма, без да има нужда от увеличаване на работната ръка. Над 95% от напълно заредените работни камери могат да се принтират за по-малко от 14 часа.

Как се отразява това на бизнеси, които използват SLS технологии в своето производство?

Дизайн екипите например могат още по-бързо и по-стегнато да подготвят прототипи, да ги тестват и подобряват. Тази скорост на етап разработка предоставя убедителен аргумент за малки и средни по обем производствени поръчки. Ако производителите увеличат седмичната си норма, без да влагат допълнителен труд или материали, тогава SLS 3D принтирането става по-конкурентна технология спрямо традиционните методи на производство.

Повече работен обем за по-големи детайли с SLA технологията

PreForm 3.34.0 позволява 3D печат на по-високи детайли по Z-оста, както Form 3/B/+, така и за Form 3/B/L. 

За клиентите на Formlabs, които работят с SLA принтерите Form 3+ и Form 3L+: До сега работният обем на принтерите беше ограничен, за да може да се извадят принтираните детайли без да не се наруши тяхната цялост. Въпкреки тази техническа мярка, много клиенти изискват от Formlabs да премахнат тези ограни         чения, за да принтират по-високи части и да използват максимално работното поле.

С новите софтуерни настройки вече можете да отпечатвате до 4% по-високи части на Form 3/B/+. Наличната височина сега е 193 mm в сравнение с предишните 185 mm. На широкоформатните Form 3L/BL пък вече можете да принтирате до 7% по-високи части. Наличната височина сега е 320 mm в сравнение с 300 mm преди това.

Важно е обаче да внимавате при ваденето на високи детайли от работната камера. Уверете се, че принтиранта част не е в конакт със стената на съда за смола. Може да се наложи да премахнете едновременно съда за смола и принта, за да няма наранявания по повърхността на принта.

Някои от наличните смоли и настройки за печат са оптимизирани за принтирането на високи детайли. Въпреки, че повечето материали могат да се използват за принтиране на по-високи детайли, има някои смоли, за които не е препоръчително да се принтира при работа с 100 микрона.

  • Silicone 40A Resin (Form 3/B/+)
  • BioMed Amber Resin (Form 3/B/+)
  • Surgical Guide Resin (Form 3/B/+)
  • Rigid 10K Resin (Form 3L/BL)

Автоматичен ъпдейт за Windows и Fuse Blast

В допълнение към подобренията в скоростта и работния обем, PreForm 3.34.0 улеснява потребителите на Windows с последните софтуерни актуализации. PreForm се актуализира автоматично, когато софтуерът е отворен или се актуализира през нощта, ако не се ползва. Тази функция може да бъде изключена от настройките на софтуера.

PreForm 3.34.0 също улеснява потребителите на серията Fuse да наблюдават пълната SLS екосистема с актуализации на фърмуера на Fuse Blast и изтегляния на журнали. Използването на Fuse Blast за почистване на SLS принтове намалява работното време и разходите за част и подобрява качеството на принтираната повърхност. Актуализирането до най-новата версия на PreForm подобрява контрола и мониторинга на процеса на Fuse Blast.

С наличните ъпдейти, Formlabs въвежда с Fuse серията достъпно принтиране с индустриално качество по SLS технология и скорост на печата, която може да се конкурира с по-скъпите традиционни прахови 3D технологии. С увеличаване на работния обем на широкоформатното 3D принтиране, фирмата посреща нуждата на потребителите на Form 3L/3BL от принтирани детайли в човешки размер.

Никога не пропускайте статия от нас

Абонирайте се за бюлетина на 8-CELL, за да получавате актуални 3D новини директно в пощата си.

.

Търсите информация за конкретен 3D принтер или услуга и не откривате това, което Ви интересува?

Консултирайте се лично с наш специалист като се обадите на телефон 0896 950 930 или ни изпратете запитване, за да Ви върнем незабавно обаждане.