8-CELL взима участие в създаване на 3D академия по програма Erasmus+

Започна нов международен проект 3DAcademy, финансиран по програма Erasmus+. Проектът се координира от Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански в партньорство със специализирани фирми в сферата на 3D технологиите и организации в сферата на професионалното образование и обучение от България, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина и Ирландия.
 
Целта на проекта е да повиши капацитета на организациите за професионално образование и обучение в сферата на 3D технологиите, така че да използват интерактивни практики и съвременни подходи на преподаване, с които да подпомагат изграждането на конкурентни и подготвени кадри за днешния пазар на труда.
 
Продължителността на проекта е 30 месеца ( 01.01.2024 – 30.06.2026 ). Планирани се регулярни срещи между партньорите, първата от които премина под домакинството на 8-CELL в София Тех Парк, гр.София, а следващата е планирана за м. октомври в гр. Белград, Сърбия.
 
Продуктът, по които работи фирма 8-CELL в тясно сътрудничеств с останалите партньори по проекта, е онлайн платформа за обучения 3DАcademy. 
 
Информация за проекта непрекъснато се актуализира в специално създадената за това платформа:

Какво са 3D технологии и къде ги изполваме?

3D технологиите сe прилагат широко в най-различни отрасли като инженерство, архитектура, мода, строителство, машиностроене, автомобилна и самолетната промишленост, фармацевтичната промишленост, медицина, научни изследвания и развойна дейност и др. 

3D технологиите включват всички инструменти и похвати на 3D моделиране, 3D сканиране и 3D принтиране, чрез които прехвърляме данни от дигиталното пространство във физическа среда и обратно. 
3D моделирането служи са създаването на цифров обект.  3D сканирането улавя данните за физическия обект, а 3D принтирането вдъхва живот на цифровия проект, като създава физически обект. 

Комбинирането на тези процеси създава безкрайни възможности и предимства за персонализиране, оптимизация, по-бърза изработка, по-рентабилна реализация от идея до краен продукт и достъпност.

Как 3D технологиите подпомагат образованието?

Пренасяйки тези предимства в сферата на образованието, 3D технологиите могат значително да подобрят и улеснят образователния процес. 

  • ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Те предоставят на ползващия ги пособия да създава интерактивни материали, да преподава по-достъпно трудно смилаеми теми от учебния материал. 
  • ЗА УЧАЩИ: На учениците, от своя страна, предлага възможност да творят и създават, да експериментират и изследват нови концепции и хипотези, да работят в екип, подготвя ги за реални казуси в работен аспект.  
 

Самата технология дава равен достъп за възприемане на материала. Преподавателите имат под ръка персонализирани и ангажиращи учебни материали, които насърчават визуалното съвместното учене чрез нови възможности за професионално развитие. 

Планирани дейности по проекта:

  • За да подпомогне постигането на своите цели, проектът ще разработи онлайн платформа за обучение, която позволява гъвкаво и самостоятелно обучение, осигурявайки достъп до интерактивни дигитални учебни и преподавателски материали и ресурси в областта на 3D технологиите.
  • В участващите държави ще бъдат разработени и пилотно въведени методология и учебна програма за обучение в областта на 3D технологиите, които отговарят на потребностите от обучение на учителите/обучителите/преподавателите в областта на ПОО, както и на студентите в областта на ПОО, студентите в начален курс на обучение в университетите и началния персонал в промишлените предприятия.
  • Чрез новоразработен професионален стандарт в областта на 3D технологиите проектът ще наблегне и на изграждането на знания и капацитет в доставчиците на ПОО и институциите за използване на възможностите, предлагани от 3D технологиите, за да отговорят на предизвикателствата, свързани с тяхната цифрова трансформация, и да възприемат „образование, съобразено с бъдещето“.
3D partners in a room with laptops

Участващите организации в проекта на среща в София Тех Парк, София, България с домакини 8-CELL

3DAcademy ще сподели знания и практики за това как институциите за ПОО могат да използват своите съществуващи и бъдещи STEM лаборатории и оборудване, за да предложат по-всеобхватно и модерно образование на своите ученици, като направят образователния процес по други предмети (напр. география, математика, дизайн, ландшафт, предприемачество и др. по-ангажиращ и интересен за учениците. Например учениците в часовете по предприемачество биха могли да използват технологиите за 3D принтиране, за да създават прототипи на своите продукти, което им позволява да демонстрират, итерират и усъвършенстват своите продукти. Това стимулира творческото и дизайнерското мислене, решаването на проблеми, сътрудничеството и други ценни умения и знания, които могат да бъдат приложени в широк спектър от контексти.

Никога не пропускайте статия от нас

Абонирайте се за бюлетина на 8-CELL, за да получавате актуални 3D новини директно в пощата си.

.

Търсите информация за конкретен 3D принтер или услуга и не откривате това, което Ви интересува?

Консултирайте се лично с наш специалист като се обадите на телефон 0896 950 930 или ни изпратете запитване, за да Ви върнем незабавно обаждане.